1. قابلیت تشکیل پرونده برای بیماران
  2. ذکر سوابق بیماری
  3. وقت دهی و ارسال پیامک به بیماران
  4. قابلیت تعریف شیفت پرسنل
  5. ورود دارو و مواد به انبار
  6. دارای نمای فک بالا و پایین با قابلیت علامت گذاری روی نمای فک و وارد کردن اقدامات انجام شده
  7. نمای ایمپلنت
  8. گزارشگیری از ورود و خروج دارو و مواد از انبار
  9. گزارشات آماری پیشرفته

قابلیت درج کامل سوابق پزشکی،شرح حال دندانپزشکی ،معاینات و درمان های مختص هر دندان به تفکیک (به شکل نوشتاری و گرافیکی)
درج گرافها ،تصاویر و فیلم دندان ها
دارای قسمت طرح درمان ایمپلنت ،پروتز و قرارداد با بیمار
وقت دهی هر یونیت به طور جداگانه و همچنین وقت دهی به تفکیک دندانپزشکان
ثبت و محاسبه  هزینه مواد مصرفی ،لابراتوار ،درصد سهم دندانپزشکان
امکان گزارشگیری آماری به صورت ماهانه و سالیانه از تعداد مراجعین و فراوانی بیماری ها و هزینه ها برای هر پزشک و مجموعه پزشکان
امکان ارائه دیسکت به سازمانهای مختلف بیمه (با تاییدیه سازمانهای بیمه گر)
امکان تعریف بیمه های جدید و تعیین تعرفه هر کدام از آنها به صورت جداگانه
بخش ویژه حسابداری با قابلیت ثبت حق ویزیت ،نوع دفترچه بیمه ،فهرست بدهکاران ،بستانکاران و سایر درآمدها با امکان صدور  فیش جهت پذیرش بیمارو قابلیت ثبت حقوق و دستمزد در فرم مربوط مکان مشاوره با سایر پزشکان داخلی و خارجی با استفاده از سیستم اعتباری الکترونیکی از طریق اینترنت وارسال تصاویر رادیولوژی
وقت دهی یونیتها تا ۲۰یونیت
قابلیت استفاده از سیستم یارانه جهت تخفیف های خاص گروهی
قابلیت ثبت داروها و دستورات دارویی و ثبت آزمایشات
قابلیت استفاده در محیط شبکه