ویژگیهای سیب

قابلیت تشکیل پرونده برای بیماران ذکر سوابق بیماری وقت دهی و ارسال پیامک به بیماران قابلیت تعریف شیفت پرسنل ورود دارو و مواد به انبار دارای نمای فک بالا و پایین با قابلیت علامت گذاری روی نمای فک و وارد کردن اقدامات انجام شده نمای

Read More

امکانات نرم افزار مدیریت دندانپزشکی سیب

قابلیت درج کامل سوابق پزشکی،شرح حال دندانپزشکی ،معاینات و درمان های مختص هر دندان به تفکیک (به شکل نوشتاری و گرافیکی) درج گرافها ،تصاویر و فیلم دندان ها دارای قسمت طرح درمان ایمپلنت ،پروتز و قرارداد با بیمار وقت دهی هر یونیت به طور جداگانه

Read More