تحولات عظیم دندانپزشکی با ورود فناوری اطلاعات

 سیستم دندانپزشکی و تحولات عظیم دندانپزشکی با ورود فناوری اطلاعات

انفورماتیک  یا نرم افزار دندانپزشکی

فناوری کامپیوتر در مطب های دندانپزشکی

تحولات عظیم دندانپزشکی با ورود فناوری اطلاعات با ورود انفورماتیک  یا نرم افزار دندانپزشکی، تکنولوژی کامپیوتر و دندانپزشکی را برای بوجود آوردن اساسی برای تحقیقات، آموزش و حل مشکلات بهداشت دهان و دندان با استفاده از ابزار کامپیوتری ترکیب کرده است.روش کار : اطلاعات این مقاله از طریق جستجوی کتابخانه ای و اینترنتی جمع آوری شده است.یافته ها : در سال 1960 دندانپزشکان از کامپیوتر بعنوان یک ابزار حسابداری استفاده می کردند، در دهه 1980 دندانپزشکان از کامپیوتر برای اعمال مدیریتی بهره می بردند،امروزه از فناوری کامپیوتر در مطب های دندانپزشکی به منظور آموزش دندانپزشکان،تسهیل ارتباط بین دندانپزشکان، مدیریت مطب های دندانپزشکی و بهبود مراقبت از بیمار می توان استفاده کرد. تکنولوژی اطلاعات، تجهیزات کامپیوتری که جهت استفاده در این حرفه بوجود آورده شامل ابزار کامپیوتری جهت تشخیص و درمان بیماریهای دهان و دندان، ابزارهای مدیریتی جهت استفاده در مطب ها مثل تقویم کامپیوتری برای ثبت قرار ملاقات ها و چارت الکترونیکی دندانپزشکی ، سیستم های هوشمند که دندانپزشک می تواند بصورت آنلاین در آنها جستجو و مناسبترین تشخیص و طرح درمانی را انتخاب کند،است، همچنین در زمین ه های دندانپزشکی از راه دور، جراحی، دندانپزشکی غیر تهاجمی، نیز تجهیزاتی را بوجود آورده که دندانپزشک با کمک آنها می تواند بهترین خدمات را در کمترین زمان با بیشترین کیفیت به بیمار ارائه دهد.

Posted in <a href="http://appledental.ir/نرم%20افزار%20مدیریت%20مطب/%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%b7%d8%a8/" rel="category tag">نرم افزار مدیریت مطب</a>Tags: <a href="http://appledental.ir/نرم%20افزار%20مدیریت%20کلینیک/%d8%af%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c%d8%8c-it/" rel="tag">دندانپزشکی، IT</a>