امکانات کلیدی نرم افزار دندانپزشکی سیب

ارتباط با سنسورهای تصویر برداری
از آنجایی که نرم افزار سیب با نیاز های آتی مراکز درمانی پیش می رود و با توجه به استفاده روزافزون مجموعه های دندانپزشکی از سنسورهای دیجیتال,ارتباط نرم افزار مینادنت با این قبیل از دستگاه های دیجیتال نیز فراهم شده است.

ارتباط تحت شبکه
جهت ارتباط هرچه بهتر بخش درمانی و پذیرش سیستم سیب با قابلیت تحت شبکه بصورت نامحدود نیز ارائه می گردد.

قیمت مناسب
با توجه به قابلیت های نرم افزار و ارائه خدمات سرویس دهی لحظه ای توسط تیم مجرب پشتیبانی ما برآن شدیم تا حداقل هزینه را برای خدمات رسانی هرچه بهتر به جامعه دندانپزشکان کشور ارائه نماییم.

Posted in <a href="http://appledental.ir/نرم%20افزار%20مدیریت%20مطب/%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%b7%d8%a8/" rel="category tag">نرم افزار مدیریت مطب</a>