+982633410398 appledental.ir@gmail.com کرج مهرشهر فاز2 خیابان 206 پلاک 507

امکانات کلیدی نرم افزار دندانپزشکی سیب

ارتباط با سنسورهای تصویر برداری
از آنجایی که نرم افزار سیب با نیاز های آتی مراکز درمانی پیش می رود و با توجه به استفاده روزافزون مجموعه های دندانپزشکی از سنسورهای دیجیتال,ارتباط نرم افزار مینادنت با این قبیل از دستگاه های دیجیتال نیز فراهم شده است.

ارتباط تحت شبکه
جهت ارتباط هرچه بهتر بخش درمانی و پذیرش سیستم سیب با قابلیت تحت شبکه بصورت نامحدود نیز ارائه می گردد.

قیمت مناسب
با توجه به قابلیت های نرم افزار و ارائه خدمات سرویس دهی لحظه ای توسط تیم مجرب پشتیبانی ما برآن شدیم تا حداقل هزینه را برای خدمات رسانی هرچه بهتر به جامعه دندانپزشکان کشور ارائه نماییم.