+982633410398 appledental.ir@gmail.com کرج مهرشهر فاز2 خیابان 206 پلاک 507

نرم افزار مدیریت درمانگاه

نرم افزار مدیریت درمانگاه

برخی از امکانات نرم افزار مدیریت درمانگاه پیشرفته :

 

پذیرش فوق العاده ساده و سریع
پویایی در تعریف سرویس ها و تعرفه ها
تشکیل پرونده مالی جهت بیماران
قابلیت معرفی پزشکان شاغل در مطب یا درمانگاه بدون محدودیت
تنظیمات پیشرفته برای سطح دسترسی کاربران
تهیه دیسکت برای بیمه های مختلف
امکان تعریف عضویتها و بیمه تکمیلی و  انجام محاسبات مربوطه
نوبت دهی اتوماتیک برای هر پزشک و هر شیفت بطور جداگانه
امکان استفاده چند کاربر به صورت همزمان
تعریف کارانه پزشکان بر اساس کار عملی، ویزیت، سرویسها، شیفتها و تعداد مراجعین
امکان تعریف پزشکان در سیستم و درصد دریافتی آنها بر حسب شیفت کاری وبرحسب سرویس
نصب آسان
گزارشگیری جهت ارا ئه به بیمه های مختلف مطابق با دستورالعمل بیمه ها
امکان تنظیمات قبض پذیرش _فیش گروهی _ قبض نوبت دهی
دارای قسمت وقت دهی
امکان قبض برگشتی و ارائه گزارش قبض های برگشتی
امکان وارد نمودن مشخصات مرکز درمانی و درج آرم مرکز در مانی
امکان ثبت هزینه های درمانگاه و ارائه گزارش آن
قابلیت تعریف حقوق ثابت برای پزشک, تعریف تعداد نفر و درصد پزشک, تعریف شیفت و درصد کار عملی ,تعریف سرویس و درصد پزشک و کارشناس, تعریف شیفت و تعداد نوبت در شیفت
امکان گزارشگیری کامل مدیر ,بیمه ها و کارکردها وصندوق
گزارشگیری مدیر بر حسب بخش _سرویس کار کرد پزشکان
گزارشگیری صندوق بر حسب سرویس _گزارش خلاصه عملکرد صندوق
گزارشگیری دریافتی کاربران
امکان گزارش کلی مراجعین بخش
امکان گزارش مالی
امکان نمایش اطلاعات بایگانی در پذیرش
دارای بخش  انبار همراه با گزارشات مربوطه (ثبت حواله های ورودی و خروجی)
امکان تعریف مواد مصرفی در هر بخش و کسر از موجودی آن درپذیرش
امکان تعریف انبار مجزا برای هر کاربر

نرم افزار SMS برای وقت دهی و ارسال پیامک گروهی
امکان تهیه پشتیبان بصورت اتوماتیک ودستی