توسط سامانه پیامک سیب می توانید وقت های ملاقات آتی بیماران، تاریخ سررسید چک ها، توصیه ها و ملاحظات درمانی و پیام خوش آمد گویی را به صورت اتوماتیک اطلاع رسانی نمایید

Leave a comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.