+982633410398 appledental.ir@gmail.com کرج مهرشهر فاز2 خیابان 206 پلاک 507

ارتباط با سنسورهای تصویربرداری

 ارتباط با سنسورهای تجهیزات دندانپزشکی
از آنجایی که نرم افزار سیب با نیاز های آتی مراکز درمانی پیش می رود و با توجه به استفاده روزافزون مجموعه های دندانپزشکی از سنسورهای دیجیتال,ارتباط نرم افزار سیب با این قبیل از دستگاه های دیجیتال دندانپزشکی نیز فراهم شده است
نرم افزار دندانپزشکی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.